+48 601816767 info@megatex.com.pl

Ogólne warunki współpracy

1. Zamówienia

a) Zamówienia prosimy przesyłać drogą pisemną, np. mailową. Zamówienie powinno zawierać: nazwę towaru i nakład, uzgodnioną cenę netto za sztukę oraz adres do wystawienia faktury i adres dostawy.

b) Klienci rozpoczynający współpracę z firmą MEGA-TEX zobowiązani są dostarczyć aktualne kopie dokumentów rejestracyjnych firmy (pełną nazwę firmy, NIP, Regon, KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

c) Ceny podane w ofercie cenowej są cenami netto.

d) Termin realizacji zamówienia uzależniony jest m.in. od towaru i wybranego sposobu znakowania.

e) Wszystkie ustalenia potwierdzamy pisemnie, drogą mailową lub inną możliwą formą pisemną.

2. Terminy realizacji

a) Terminy ustalane są indywidualnie w zależności od wybranego produktu. Zwykle od 24H do 3 tygodni.

3. Płatności i opłaty

a) Dla nowych klientów warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest wpłata zaliczki wg wcześniejszych ustaleń z działem handlowym, na podstawie faktury pro forma.

b) Jeżeli nie ustalono inaczej każde kolejne zamówienie będzie z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.

c) Jeśli zamawiający dokona płatności w terminie późniejszym od uzgodnionego, naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę, a towar nieopłacony stanowi własność firmy MEGA-TEX

d) Firma MEGA-TEX zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia, jeśli zamawiający zalega z płatnościami.

4. Pliki graficzne (logotypy), projekty

a) W przypadku występowania logo firmy, prosimy o dostarczenie pliku graficznego Państwa logo najlepiej w formacie *.cdr, *.ai, *.eps lub ewentualnie *.tif, *.jpg, *.bmp w wielkości i rozdzielczości odpowiadającej do rodzaju projektu.

b) W przypadku konieczności odwzorowania materiałów złej jakości (np. logo skopiowanego ze strony www) firma MEGA-TEXpobierze za wektoryzację dodatkową opłatę uzgodnioną indywidualnie.

c) W oparciu o przekazane informacje, materiały, logotypy firma MEGA-TEX przygotuje bezpłatną wizualizację produktu z naniesioną grafiką.

d) W przypadku rezygnacji z zamówienia, klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wkład pracy grafika, wg ilości poświęconych godzin. Cena za godzinę pracy grafika wynosi 90 zł netto.

e) Firma MEGA-TEX jest autorem projektów graficznych wykonanych przez grafików i zastrzega sobie prawo do własności tychże projektów. Wszelkie kopiowanie projektu bądź jego części bez uzgodnienia z autorem jest niedozwolone.

f) Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich do przekazanych materiałów, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Firma MEGA-TEX nie przeprowadza weryfikacji zamówienia w zakresie wykorzystywania praw autorskich przez Zamawiającego. W tym zakresie odpowiedzialność firmy MEGA-TEX jest wyłączona zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.

5. Akceptacja wizualizacji / projektu

a) Akceptacja projektu równoznaczna jest z akceptacją wszelkich treści w nim zawartych.

b) Prosimy o dokładne sprawdzenie:

– orientacji i położenia logo czy tekstu,
– wielkości i pozycji elementów graficznych,
– pisowni tekstu i danych teleadresowych,
– ilości użytych kolorów – wartości systemu kolorów PANTONE® lub CMYK.

c) Wszelkie zmiany wprowadzone przez klienta po zatwierdzeniu wizualizacji są odpłatne.

d) Po zaakceptowaniu powyższej wizualizacji, ewentualne poprawki lub reklamacje nie będą uwzględniane.

6. Reklamacje

a) Reklamacji podlega jedynie towar wadliwy fabrycznie lub niezgodny ze złożonym zamówieniem.

b) W przypadku reklamacji zamawiający musi zgłosić ją firmie MEGA-TEX w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania towaru.

c) Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania.

d) W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu przez przewoźnika, należy zgłosić to danemu przewoźnikowi poprzez spisanie protokołu reklamacyjnego oraz poinformować firmę MEGA-TEX o tym fakcie.

7. Wzory produktów

a) Klienci firmy MEGA-TEX mają możliwość zamawiania próbek produktów w ilości nie większej niż 2 szt. jednego produktu.

b) Każdy wzór należy zwrócić w nieprzekraczającym terminie 7 dni roboczych, po tym czasie zostanie wystawiona faktura z kwotą brutto, odpowiadającą wartości danego produktu.

8. Transport i pozostałe warunki współpracy

a) Zamawiane produkty wysyłane są za pośrednictwem firm DPD, UPS lub na życzenie zamawiającego z usług innej firmy kurierskiej. Firma MEGA-TEX nie odpowiada za uszkodzenia towaru i opóźnienia w dostawie z winy leżącej po stronie przewoźnika.

b) Producenci dopuszczają minimalne różnice pomiędzy asortymentem przedstawionym na zdjęciach w katalogach a produktami wykorzystanymi do realizacji zamówień. Firma MEGA-TEX nie odpowiada za różnice w kolorystyce produktów, jak również za niewielkie różnice w odcieniach w obrębie danego zamówienia.

c) Firma MEGA-TEX zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych realizacji (zawierających logotyp, firmę, znak towarowy, projekty autorskie) na potrzeby marketingowe. Klientowi przysługuje prawo do zastrzeżenia możliwości korzystania z wykonanej dla niego realizacji (produktu) wyłącznie w formie pisemnej informacji.

d) Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego lub przed Sądem.Dół formularza