+48 601816767 info@megatex.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Young businesswoman with headset working in office

Formularz Kontaktowy

12 + 5 =

F.H. MEGA-TEX

Ul. Kilińskiego 240/9, 93-133 Łódź, Polska
NIP: 7272226710
fb/megatexpl
Tel. +48 601816767
E-mail biuro: info@megatex.com.pl
dział handlowy: iza@megatex.com.pl
dział eksportu (deutsche Sprache): michal@megatex.com.pl

Klauzula informacyjna dla Klientów

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma „MEGA-TEX” Izabela Gołacka z siedzibą w Łodzi 93-133, przy ul. Kilińskiego 240/9, NIP: 727-222-67-10, REGON: 100856672.
2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
1. wskazujemy dane kontaktowe do administratora, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail:info@megatex.com.pl lub pisemnie na adres firmy podany w punkcie 1.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
3. badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Okres przechowywania danych.
1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie z ordynacją podatkową,
2. dane przetwarzane na potrzeby przedstawiania ofert handlowych, marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy bezterminowo, do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.
6. Udostępnianie danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), takim jak na przykład: firmy transportowe, podwykonawcy usług.
7. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do Państw Trzecich.
8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy i co do zasady, w naszej bazie przechowujemy imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania przysługują Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia danych, przeniesienia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw lub zapomnienia przeciwko przetwarzaniu danych.

W przypadku sprzeciwu przetwarzania danych i tym samym zaprzestania ich przetwarzania prosimy o przesłanie takiej informacji w formie wiadomości zwrotnej na adres: info@megatex.com.pl
Podkreślamy, że Państwa dane są u nas bezpiecznie.

Jednocześnie informujemy, że przy braku Państwa sprzeciwu do 25 maja b.r. Firma „MEGA-TEX” będzie stale przechowywać Państwa dane osobowe i korzystać z nich w celu utrzymania relacji biznesowej i wysyłania wszelakich ofert na zasadach nawiązujących do dotychczasowej współpracy.